ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 658
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 89.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. สุโขทัย 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 79.60 เงิน 4  
5 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 79.40 เงิน 5  
6 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. พิจิตร 79.40 เงิน 5  
7 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 79.20 เงิน 7  
8 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เชียงราย 78.60 เงิน 8  
9 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" สพม. น่าน 78.40 เงิน 9  
10 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. กำแพงเพชร 78.20 เงิน 10  
11 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม. ตาก 78.20 เงิน 10  
12 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. สุโขทัย 78.20 เงิน 10  
13 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 78 เงิน 13  
14 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม สพม. พะเยา 77.80 เงิน 14  
15 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 77.80 เงิน 14  
16 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 77.80 เงิน 14  
17 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ สพม. พะเยา 76.80 เงิน 17  
18 โรงเรียนหนองบัว สพม. นครสวรรค์ 76.80 เงิน 17  
19 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 68.80 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 68.80 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 68.20 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. พิจิตร 68 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. น่าน 67.80 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เชียงใหม่ 67.60 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 67.40 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 67.40 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 67.20 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เชียงราย 67.20 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. แม่ฮ่องสอน 67 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ สพม. แพร่ 66.80 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 66.80 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. ตาก 66.60 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพม. เชียงใหม่ 66.40 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สพม. เชียงราย 66.20 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนสายอักษร สพม. เชียงใหม่ 66 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เชียงราย 65.80 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนหอพระ สพม. เชียงใหม่ 65.80 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 65.60 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. แม่ฮ่องสอน 65.60 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 65.20 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 64.80 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 60.40 ทองแดง 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน