ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 657
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. กำแพงเพชร 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เชียงราย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. พะเยา 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เชียงราย 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนลองวิทยา สพม. แพร่ 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. สุโขทัย 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เพชรบูรณ์ 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนน่านนคร สพม. น่าน 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. เพชรบูรณ์ 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. พิจิตร 78 เงิน 11  
13 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เชียงราย 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เชียงราย 77 เงิน 13  
15 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" สพม. น่าน 76 เงิน 15  
17 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 76 เงิน 15  
18 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. แม่ฮ่องสอน 75 เงิน 18  
19 โรงเรียนแม่พริกวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 75 เงิน 18  
20 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม. ตาก 75 เงิน 18  
21 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา สพม. กำแพงเพชร 74 เงิน 21  
22 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 74 เงิน 21  
23 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ สพม. เพชรบูรณ์ 72 เงิน 23  
24 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. ลำปาง ลำพูน 71 เงิน 24  
25 โรงเรียนหนองบัว สพม. นครสวรรค์ 71 เงิน 24  
26 โรงเรียนพิชัย สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 68 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ(สพม.) สพม. เชียงใหม่ 68 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 67 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 67 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 66 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เชียงใหม่ 66 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม สพม. แพร่ 65 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนไชยปราการ สพม. เชียงใหม่ 65 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. นครสวรรค์ 64 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เชียงใหม่ 64 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. สุโขทัย 64 ทองแดง 34  
37 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. ตาก 62 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 60 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 60 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม สพม. พะเยา 60 ทองแดง 38  
41 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. แม่ฮ่องสอน 60 ทองแดง 38  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน