ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 655
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. ลำปาง ลำพูน 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เชียงราย 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เพชรบูรณ์ 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา สพม. พิจิตร 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 85 ทอง 6  
8 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. พะเยา 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. แม่ฮ่องสอน 84 ทอง 8  
10 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. สุโขทัย 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 83 ทอง 10  
12 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สพม. สุโขทัย 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. น่าน 82 ทอง 12  
14 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. กำแพงเพชร 81 ทอง 14  
15 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. ตาก 81 ทอง 14  
16 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เชียงราย 81 ทอง 14  
17 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เชียงใหม่ 80 ทอง 17  
18 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ สพม. แพร่ 80 ทอง 17  
19 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. น่าน 80 ทอง 17  
20 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. ตาก 79 เงิน 20  
21 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 79 เงิน 20  
22 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 79 เงิน 20  
23 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เพชรบูรณ์ 78 เงิน 23  
24 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 77 เงิน 24  
25 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 77 เงิน 24  
26 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. พะเยา 77 เงิน 24  
27 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา สพม. พิจิตร 75 เงิน 27  
28 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 74 เงิน 28  
29 โรงเรียนนครไทย สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 73 เงิน 29  
30 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เชียงราย 73 เงิน 29  
31 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. แม่ฮ่องสอน 72 เงิน 31  
32 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 72 เงิน 31  
33 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 71 เงิน 33  
34 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 71 เงิน 33  
35 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เชียงราย 70 เงิน 35  
36 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 67 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. ลำปาง ลำพูน 66 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพม. เชียงใหม่ 65 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. นครสวรรค์ 62 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 62 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. นครสวรรค์ 60 ทองแดง 41  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน