ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 654
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไพศาลีพิทยา สพม. นครสวรรค์ 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เชียงราย 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. น่าน 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. สุโขทัย 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. แม่ฮ่องสอน 82.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 81.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 81.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เชียงราย 81.33 ทอง 9  
11 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 81.33 ทอง 9  
12 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. ตาก 80.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 80.67 ทอง 12  
14 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. พิจิตร 80.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. ลำปาง ลำพูน 80 ทอง 15  
16 โรงเรียนสารภีพิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 80 ทอง 15  
17 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เพชรบูรณ์ 78.33 เงิน 17  
18 โรงเรียนอนุบาลวชิร สพม. พิจิตร 78.33 เงิน 17  
19 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม. ตาก 78.33 เงิน 17  
20 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 78 เงิน 20  
21 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. สุโขทัย 78 เงิน 20  
22 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. แม่ฮ่องสอน 77.33 เงิน 22  
23 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. แพร่ 77 เงิน 23  
24 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 73.67 เงิน 24  
25 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 72.67 เงิน 25  
26 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. ลำปาง ลำพูน 71 เงิน 26  
27 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 68 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 67 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนนครไทย สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 66.67 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 64.33 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 63 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม สพม. พะเยา 60.33 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 60.33 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สพม. เชียงราย 60 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร สพม. น่าน 60 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 54.67 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ สพม. เชียงใหม่ 52.67 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. พะเยา 51.67 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 51.33 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เชียงราย 48 เข้าร่วม 40  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน