ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 653
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 90.90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ สพม. แพร่ 87.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 83.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 83.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. น่าน 83.40 ทอง 6  
8 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 82.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เชียงใหม่ 82.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม. เชียงราย 82.20 ทอง 9  
11 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม สพม. พะเยา 81.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เพชรบูรณ์ 81.70 ทอง 12  
13 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 81.30 ทอง 13  
14 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 81.30 ทอง 13  
15 โรงเรียนปัว สพม. น่าน 81.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. พิจิตร 81 ทอง 16  
17 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. ลำปาง ลำพูน 80.90 ทอง 17  
18 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. พะเยา 80.50 ทอง 18  
19 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 80.40 ทอง 19  
20 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สพม. เชียงราย 80.30 ทอง 20  
21 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 80.10 ทอง 21  
22 โรงเรียนตะพานหิน สพม. พิจิตร 80 ทอง 22  
23 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 80 ทอง 22  
24 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. ตาก 80 ทอง 22  
25 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 80 ทอง 22  
26 โรงเรียนหนองบัว สพม. นครสวรรค์ 80 ทอง 22  
27 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เชียงราย 80 ทอง 22  
28 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. แม่ฮ่องสอน 80 ทอง 22  
29 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 78.60 เงิน 29  
30 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. สุโขทัย 78.20 เงิน 30  
31 โรงเรียนศรีนคร สพม. สุโขทัย 77.80 เงิน 31  
32 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 77.40 เงิน 32  
33 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 77 เงิน 33  
34 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 76.40 เงิน 34  
35 โรงเรียนเมืองปานวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 75.70 เงิน 35  
36 โรงเรียนจอมทอง สพม. เชียงใหม่ 75.60 เงิน 36  
37 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 73.40 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง สพม. ตาก 72.30 เงิน 38  
39 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 0 เข้าร่วม  
40 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 0 เข้าร่วม  
41 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สพม. แม่ฮ่องสอน 0 เข้าร่วม  
42 โรงเรียนลูกรักเชียงของ สพม. เชียงราย - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน