ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 652
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เชียงราย 89.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ สพม. เชียงใหม่ 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ่อเกลือ สพม. น่าน 86.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนรังษีวิทยา สพม. เชียงใหม่ 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 85.10 ทอง 6  
7 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. พะเยา 84.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. พะเยา 84.80 ทอง 7  
9 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 84.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 83.30 ทอง 10  
11 โรงเรียนปล้องวิทยาคม สพม. เชียงราย 83.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนสองพิทยาคม สพม. แพร่ 82.90 ทอง 12  
13 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 82.80 ทอง 13  
14 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 82.80 ทอง 13  
15 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. ลำปาง ลำพูน 81.90 ทอง 15  
16 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. ตาก 80.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนเมืองเชลียง สพม. สุโขทัย 80.10 ทอง 17  
18 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 78.90 เงิน 18  
19 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 78.10 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) สพม. พิจิตร 77.20 เงิน 20  
21 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 77.10 เงิน 21  
22 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 76.80 เงิน 22  
23 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เชียงใหม่ 76.60 เงิน 23  
24 โรงเรียนนาน้อย สพม. น่าน 76.40 เงิน 24  
25 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. พิจิตร 76 เงิน 25  
26 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สพม. สุโขทัย 74.80 เงิน 26  
27 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 74.10 เงิน 27  
28 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 74.10 เงิน 27  
29 โรงเรียนลองวิทยา สพม. แพร่ 73.40 เงิน 29  
30 โรงเรียนวัฒนศึกษา สพม. เชียงราย 72.90 เงิน 30  
31 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 72.90 เงิน 30  
32 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 72.80 เงิน 32  
33 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 72.70 เงิน 33  
34 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. แม่ฮ่องสอน 71.30 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม สพม. เชียงราย 70.60 เงิน 35  
36 โรงเรียนโกรกพระ สพม. นครสวรรค์ 70.50 เงิน 36  
37 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. กำแพงเพชร 64.20 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 62.10 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. ตาก 0 เข้าร่วม  
40 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. แม่ฮ่องสอน 0 เข้าร่วม  
41 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 0 เข้าร่วม  
42 โรงเรียนไพศาลีพิทยา สพม. นครสวรรค์ 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน