ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 651
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. ลำปาง ลำพูน 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เพชรบูรณ์ 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เชียงราย 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เพชรบูรณ์ 82.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา สพม. กำแพงเพชร 81.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม. แพร่ 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 80 ทอง 6  
8 โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม สพม. พิจิตร 78.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 77.67 เงิน 9  
10 โรงเรียนสา สพม. น่าน 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม สพม. ตาก 76.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เชียงราย 74 เงิน 12  
14 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 71.67 เงิน 15  
16 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ สพม. เชียงใหม่ 71.33 เงิน 16  
17 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 69.67 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เชียงราย 69 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 69 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนเมืองเชลียง สพม. สุโขทัย 69 ทองแดง 18  
21 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. พะเยา 67.67 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา สพม. นครสวรรค์ 67.67 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนจุนวิทยาคม สพม. พะเยา 67.33 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนไพศาลีพิทยา สพม. นครสวรรค์ 67 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. แม่ฮ่องสอน 66.67 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. ตาก 66 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. ลำปาง ลำพูน 65 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 65 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนปัว สพม. น่าน 64 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เชียงใหม่ 64 ทองแดง 29  
31 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 64 ทองแดง 29  
32 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 63 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เชียงราย 62.33 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา สพม. พิจิตร 60.67 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 59.67 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา สพม. สุโขทัย 58 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนนาบัววิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 57 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 57 เข้าร่วม 37  
39 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม สพม. แม่ฮ่องสอน 56 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนหนองพระพิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 56 เข้าร่วม 39  
41 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 55 เข้าร่วม 41  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน