ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 650
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. ตาก 85.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. แม่ฮ่องสอน 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สพม. สุโขทัย 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนปัว สพม. น่าน 80.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา สพม. เชียงราย 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เชียงราย 80 ทอง 6  
8 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 77.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนเมืองเชลียง สพม. สุโขทัย 75.67 เงิน 10  
11 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. แม่ฮ่องสอน 72.67 เงิน 12  
13 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม สพม. เชียงราย 72.67 เงิน 12  
14 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 71.67 เงิน 14  
15 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 70.33 เงิน 15  
16 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. ลำปาง ลำพูน 70 เงิน 16  
17 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. ตาก 70 เงิน 16  
18 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 70 เงิน 16  
19 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 67 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 66.33 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เพชรบูรณ์ 65.67 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนจอมทอง สพม. เชียงใหม่ 64.67 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 64.67 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนเทพนารี สพม. แพร่ 64.67 ทองแดง 22  
25 โรงเรียนสองแคววิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 64.33 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 62.67 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. น่าน 62.67 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม สพม. พิจิตร 62.33 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. พะเยา 61.67 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนแม่แตง สพม. เชียงใหม่ 61.67 ทองแดง 29  
31 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 60.67 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 60 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม สพม. เชียงราย 60 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนจุนวิทยาคม สพม. พะเยา 60 ทองแดง 32  
35 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ สพม. เชียงใหม่ 60 ทองแดง 32  
36 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 60 ทองแดง 32  
37 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 60 ทองแดง 32  
38 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 60 ทองแดง 32  
39 โรงเรียนนครไทย สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 60 ทองแดง 32  
40 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. พิจิตร 60 ทองแดง 32  
41 โรงเรียนมัธยมวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 60 ทองแดง 32  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน