ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 065
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 88.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร สพม. ตาก 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สพม. เชียงใหม่ 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. น่าน 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ สพม. นครสวรรค์ 83.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม. นครสวรรค์ 81.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. ลำปาง ลำพูน 81.67 ทอง 6  
8 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. พิจิตร 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนเจริญวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 75.67 เงิน 11  
12 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. สุโขทัย 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม สพม. เชียงราย 72.67 เงิน 13  
14 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 70.67 เงิน 14  
15 โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม สพม. สุโขทัย 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน