ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดดนตรีประเภทวงดุริยางค์เครื่องลม (Wind Ensembles) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 649
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. พะเยา 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา สพม. เชียงราย 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมัธยมวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เพชรบูรณ์ 86.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เชียงใหม่ 86.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม สพม. เชียงราย 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. สุโขทัย 85.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. กำแพงเพชร 85.33 ทอง 8  
10 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. สุโขทัย 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนนาน้อย สพม. น่าน 84.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. แม่ฮ่องสอน 84.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 84.33 ทอง 12  
14 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 84 ทอง 14  
15 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เชียงราย 84 ทอง 14  
16 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 83.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนดาราวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 83 ทอง 17  
18 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. ตาก 82.67 ทอง 18  
19 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 82.33 ทอง 19  
20 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง สพม. พิจิตร 82 ทอง 20  
21 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สพม. พะเยา 81.67 ทอง 21  
22 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 81.67 ทอง 21  
23 โรงเรียนสองพิทยาคม สพม. แพร่ 81.67 ทอง 21  
24 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 78.67 เงิน 24  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน