ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 648
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล สพม. เพชรบูรณ์ 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. พะเยา 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสา สพม. น่าน 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เชียงราย 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนลองวิทยา สพม. แพร่ 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนปรียาโชติ สพม. นครสวรรค์ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน