ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 647
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 96.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. สุโขทัย 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร สพม. กำแพงเพชร 88.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวังบ่อวิทยา สพม. นครสวรรค์ 85.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม สพม. น่าน 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา สพม. นครสวรรค์ 83.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม สพม. พิจิตร 83.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม. น่าน 82.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนสักงามวิทยา สพม. กำแพงเพชร 81.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เชียงราย 80.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. ตาก 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนชาติตระการวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 76.80 เงิน 12  
13 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 76.60 เงิน 13  
14 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เชียงราย 75.40 เงิน 14  
15 โรงเรียนผดุงวิทย์ สพม. เพชรบูรณ์ 74.80 เงิน 15  
16 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 74.20 เงิน 16  
17 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 73.40 เงิน 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน