ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 646
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 92.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 90.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนาบัววิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 88.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา สพม. เชียงราย 87.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนนาน้อย สพม. น่าน 87.40 ทอง 6  
7 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 สพม. ลำปาง ลำพูน 84.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เชียงราย 82.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม สพม. พิจิตร 82.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. ลำปาง ลำพูน 82.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ สพม. ตาก 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เชียงราย 81.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนเมืองแพร่ สพม. แพร่ 81.40 ทอง 13  
15 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 80.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนลองวิทยา สพม. แพร่ 80.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม. ตาก 80 ทอง 17  
18 โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 80 ทอง 17  
19 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 78.60 เงิน 19  
20 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก สพม. พะเยา 78.20 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านบ่อรัง สพม. เพชรบูรณ์ 76.60 เงิน 21  
22 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เชียงใหม่ 76.60 เงิน 21  
23 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 74.80 เงิน 23  
24 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม. น่าน 74.80 เงิน 23  
25 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 74.60 เงิน 25  
26 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 74.40 เงิน 26  
27 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 73.20 เงิน 27  
28 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 สพม. แม่ฮ่องสอน 72.40 เงิน 28  
29 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สพม. เชียงราย 71.80 เงิน 29  
30 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. สุโขทัย 70.60 เงิน 30  
31 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 70 เงิน 31  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน