ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 645
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา สพม. เชียงราย 95.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม สพม. แพร่ 94.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. นครสวรรค์ 93.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนาบัววิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 92.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม. ตาก 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. พะเยา 89.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 85.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เพชรบูรณ์ 85.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี สพม. ลำปาง ลำพูน 85.40 ทอง 8  
10 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 84.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เชียงราย 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) สพม. ตาก 83.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม สพม. น่าน 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา สพม. กำแพงเพชร 82.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เชียงราย 82.40 ทอง 15  
16 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 81.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 81.20 ทอง 17  
18 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 สพม. แม่ฮ่องสอน 81 ทอง 18  
19 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม. น่าน 80.60 ทอง 19  
20 โรงเรียนซับบอนวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 80.40 ทอง 20  
21 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. พะเยา 80 ทอง 21  
22 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สพม. เชียงราย 79 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 77.60 เงิน 23  
24 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. สุโขทัย 77.40 เงิน 24  
25 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 77 เงิน 25  
26 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เชียงใหม่ 74.40 เงิน 26  
27 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา สพม. กำแพงเพชร 72.60 เงิน 27  
28 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เชียงใหม่ 69.40 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 66.40 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ สพม. นครสวรรค์ - -  
31 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน