ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 644
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. ลำปาง ลำพูน 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. นครสวรรค์ 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 82 ทอง 5  
7 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. พิจิตร 82 ทอง 5  
8 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. แม่ฮ่องสอน 81 ทอง 8  
10 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. แม่ฮ่องสอน 81 ทอง 8  
11 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. น่าน 80 ทอง 11  
13 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 80 ทอง 11  
14 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 80 ทอง 11  
15 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 80 ทอง 11  
16 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. แพร่ 80 ทอง 11  
17 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เชียงราย 80 ทอง 11  
18 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. พิจิตร 78 เงิน 18  
19 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 78 เงิน 18  
20 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เชียงราย 77 เงิน 20  
21 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา สพม. น่าน 77 เงิน 20  
22 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 77 เงิน 20  
23 โรงเรียนจอมทอง สพม. เชียงใหม่ 76 เงิน 23  
24 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. สุโขทัย 76 เงิน 23  
25 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 75 เงิน 25  
26 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. พะเยา 75 เงิน 25  
27 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร สพม. กำแพงเพชร 74 เงิน 27  
28 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เชียงราย 74 เงิน 27  
29 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 74 เงิน 27  
30 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม. ตาก 73 เงิน 30  
31 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 73 เงิน 30  
32 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 73 เงิน 30  
33 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา สพม. สุโขทัย 71 เงิน 33  
34 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม สพม. พะเยา 71 เงิน 33  
35 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 70 เงิน 35  
36 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา สพม. กำแพงเพชร 70 เงิน 35  
37 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา สพม. เชียงราย 70 เงิน 35  
38 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว สพม. เชียงใหม่ 70 เงิน 35  
39 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 68 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านสงเปลือย สพม. เพชรบูรณ์ 65 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 62 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. ตาก - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน