ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 643
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง สพม. ลำปาง ลำพูน 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. พิจิตร 85 ทอง 4  
6 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. กำแพงเพชร 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. แม่ฮ่องสอน 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เชียงราย 82 ทอง 8  
10 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา สพม. เชียงใหม่ 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 81 ทอง 10  
12 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เชียงใหม่ 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) สพม. ตาก 79 เงิน 13  
14 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ สพม. เพชรบูรณ์ 79 เงิน 13  
15 โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา สพม. เชียงราย 77 เงิน 15  
16 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม. นครสวรรค์ 77 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 77 เงิน 15  
18 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เชียงราย 77 เงิน 15  
19 โรงเรียนภูซางวิทยาคม สพม. พะเยา 76 เงิน 19  
20 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. ตาก 75 เงิน 20  
21 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา สพม. น่าน 75 เงิน 20  
22 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 74 เงิน 22  
23 โรงเรียนลิไทพิทยาคม สพม. สุโขทัย 72 เงิน 23  
24 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 72 เงิน 23  
25 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. สุโขทัย 71 เงิน 25  
26 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 71 เงิน 25  
27 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 70 เงิน 27  
28 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 69 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 69 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 69 ทองแดง 28  
31 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สพม. พะเยา 68 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา สพม. เชียงราย 68 ทองแดง 31  
33 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เชียงใหม่ 68 ทองแดง 31  
34 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. แพร่ 67 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 67 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. พิจิตร 66 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนวชิรป่าซาง สพม. ลำปาง ลำพูน 63 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. นครสวรรค์ 63 ทองแดง 37  
39 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 60 ทองแดง 39  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน