ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 641
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 92.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา สพม. พิจิตร 86.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. พะเยา 85.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 84.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนชาติตระการวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 80.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 80.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพม. เพชรบูรณ์ 78.20 เงิน 7  
8 โรงเรียนถนอมราษฏร์บำรุง สพม. ตาก 77.40 เงิน 8  
9 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. ตาก 77.20 เงิน 9  
10 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. สุโขทัย 76.40 เงิน 10  
11 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เชียงราย 76.20 เงิน 11  
12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เชียงใหม่ 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. แม่ฮ่องสอน 76 เงิน 12  
14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 76 เงิน 12  
15 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เชียงใหม่ 75.80 เงิน 15  
16 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. ลำปาง ลำพูน 75.60 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. กำแพงเพชร 75.60 เงิน 16  
18 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม สพม. พะเยา 74.60 เงิน 18  
19 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เชียงราย 74.60 เงิน 18  
20 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. สุโขทัย 74 เงิน 20  
21 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เชียงราย 73.80 เงิน 21  
22 โรงเรียนเมืองปานวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 73.40 เงิน 22  
23 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 73.20 เงิน 23  
24 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 72.80 เงิน 24  
25 โรงเรียนนาน้อย สพม. น่าน 72.40 เงิน 25  
26 โรงเรียนลองวิทยา สพม. แพร่ 72.20 เงิน 26  
27 โรงเรียนหนองบัว สพม. นครสวรรค์ 72 เงิน 27  
28 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา สพม. กำแพงเพชร 71.60 เงิน 28  
29 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 71.40 เงิน 29  
30 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เพชรบูรณ์ 71.40 เงิน 29  
31 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 71 เงิน 31  
32 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 70.40 เงิน 32  
33 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. ลำปาง ลำพูน 70.20 เงิน 33  
34 โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 70.20 เงิน 33  
35 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 70 เงิน 35  
36 โรงเรียนปัว สพม. น่าน 69.20 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. แม่ฮ่องสอน 69.20 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เชียงราย 68.60 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 68.40 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เชียงใหม่ 68.20 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. พิจิตร 66.60 ทองแดง 41  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน