ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 064
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 91.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 88.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 85.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เชียงใหม่ 84.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. สุโขทัย 83.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 81.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เชียงใหม่ 81.80 ทอง 7  
9 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 81.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เชียงใหม่ 80.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. ลำปาง ลำพูน 75.20 เงิน 11  
12 โรงเรียนตะพานหิน สพม. พิจิตร 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 73.60 เงิน 13  
14 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 73.60 เงิน 13  
15 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. แพร่ 73.40 เงิน 15  
16 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. แม่ฮ่องสอน 73.20 เงิน 16  
17 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. นครสวรรค์ 72 เงิน 17  
18 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 70.80 เงิน 18  
19 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. น่าน 70.60 เงิน 19  
20 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม. ตาก 70.40 เงิน 20  
21 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา สพม. กำแพงเพชร 70.20 เงิน 21  
22 โรงเรียนนครไทย สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 70.20 เงิน 21  
23 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า สพม. เพชรบูรณ์ 70.20 เงิน 21  
24 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เชียงราย 70 เงิน 24  
25 โรงเรียนนาน้อย สพม. น่าน 70 เงิน 24  
26 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เชียงราย 70 เงิน 24  
27 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. กำแพงเพชร 68.20 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 67 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 67 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. ตาก 66.80 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 66 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา สพม. พิจิตร 65.20 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา สพม. สุโขทัย 64.80 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 64.80 ทองแดง 33  
35 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ สพม. แพร่ 64.60 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 64.60 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เชียงราย 63.20 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เพชรบูรณ์ 63 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม สพม. พะเยา 60.60 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เชียงราย 60.40 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม สพม. พะเยา 60.20 ทองแดง 41  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน