ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 635
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปัว สพม. น่าน 84.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 81.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนน่านนคร สพม. น่าน 80.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. แพร่ 77.20 เงิน 4  
5 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม สพม. พะเยา 76.40 เงิน 5  
6 โรงเรียนฤทัยทิพย์ สพม. เพชรบูรณ์ 76.40 เงิน 5  
7 โรงเรียนโกรกพระ สพม. นครสวรรค์ 75.40 เงิน 7  
8 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. พิจิตร 71.60 เงิน 9  
10 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 70 เงิน 10  
11 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เพชรบูรณ์ 68.80 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เชียงราย 68.80 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ สพม. พิจิตร 68.40 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 67.20 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา สพม. กำแพงเพชร 67 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สพม. เชียงราย 66.80 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เชียงราย 66.80 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เชียงใหม่ 66.60 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 65.60 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. ลำปาง ลำพูน 65 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 63.60 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. สุโขทัย 63.60 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 63.40 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 63.20 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 สพม. แม่ฮ่องสอน 62.60 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก สพม. เชียงราย 62 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 62 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม สพม. พะเยา 61.80 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. เชียงใหม่ 61 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนนครไทย สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 60.60 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนหนองบัว สพม. นครสวรรค์ 60.60 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 60 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. สุโขทัย 58.80 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สพม. ตาก 57.20 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 56.40 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนแม่สันวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 56.20 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนเมืองปานวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 55.20 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม สพม. ตาก 54.80 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เพชรบูรณ์ 53 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 52.80 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สพม. แม่ฮ่องสอน 50.80 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เชียงใหม่ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน