ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 634
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 87.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 86.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เชียงราย 85.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนปัว สพม. น่าน 83.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนวชิราลัย สพม. เชียงใหม่ 82.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 78.20 เงิน 6  
7 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. น่าน 78.20 เงิน 6  
8 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 76.60 เงิน 8  
9 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 74.80 เงิน 9  
10 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 71.80 เงิน 10  
11 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 71.80 เงิน 10  
12 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 71.20 เงิน 12  
13 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เพชรบูรณ์ 70.60 เงิน 13  
14 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 70.60 เงิน 13  
15 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เชียงราย 70.40 เงิน 15  
16 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา สพม. กำแพงเพชร 68 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนตะพานหิน สพม. พิจิตร 67 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. สุโขทัย 66.60 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เชียงราย 66.20 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ สพม. แพร่ 65.40 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม. ตาก 65.20 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เพชรบูรณ์ 65 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 64.60 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. สุโขทัย 63.80 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. พะเยา 63.40 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 63 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สพม. เชียงใหม่ 62.60 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. พิจิตร 62 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. แม่ฮ่องสอน 61.60 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 60.80 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 60.80 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา สพม. กำแพงเพชร 60.60 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 60.40 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนสองพิทยาคม สพม. แพร่ 60 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 60 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม สพม. ตาก 58.20 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม สพม. พะเยา 57.80 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 57.80 เข้าร่วม 37  
39 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม สพม. เชียงราย 56.80 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สพม. ลำปาง ลำพูน 55.60 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม สพม. แม่ฮ่องสอน 45 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 45 เข้าร่วม 41  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน