ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 063
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เชียงราย 94.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. สุโขทัย 92.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 86.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. พิจิตร 74.80 เงิน 5  
6 โรงเรียนลองวิทยา สพม. แพร่ 74.80 เงิน 5  
7 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 73.40 เงิน 7  
8 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 72.40 เงิน 8  
9 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. นครสวรรค์ 72.40 เงิน 8  
10 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สพม. ลำปาง ลำพูน 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 72 เงิน 10  
12 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เพชรบูรณ์ 72 เงิน 10  
13 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา สพม. กำแพงเพชร 71.80 เงิน 13  
14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 71.80 เงิน 13  
15 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เชียงใหม่ 71.40 เงิน 15  
16 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 71.40 เงิน 15  
17 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. น่าน 71.20 เงิน 17  
18 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 71.20 เงิน 17  
19 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. พะเยา 71 เงิน 19  
20 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. นครสวรรค์ 71 เงิน 19  
21 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เชียงราย 70.20 เงิน 21  
22 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 70 เงิน 22  
23 โรงเรียนนครไทย สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 69.20 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนโกรกพระ สพม. นครสวรรค์ 69.20 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนตะพานหิน สพม. พิจิตร 69 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เชียงใหม่ 68.80 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนจุนวิทยาคม สพม. พะเยา 68.60 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. สุโขทัย 68.60 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 68.60 ทองแดง 27  
30 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 68.60 ทองแดง 27  
31 โรงเรียนนาน้อย สพม. น่าน 68.40 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. ตาก 68 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เชียงใหม่ 67.60 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 67.40 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 66.80 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนสักงามวิทยา สพม. กำแพงเพชร 65.80 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 65.60 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 สพม. แม่ฮ่องสอน 65 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม. ตาก 63.20 ทองแดง 39  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน