ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 629
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. พะเยา 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ สพม. เพชรบูรณ์ 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เชียงราย 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนดาราวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 95 ทอง 5  
6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพม. เชียงใหม่ 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เชียงใหม่ 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนทุ่งช้าง สพม. น่าน 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนนาน้อย สพม. น่าน 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ สพม. พิจิตร 87 ทอง 12  
14 โรงเรียนเมืองศรีเทพ สพม. เพชรบูรณ์ 87 ทอง 12  
15 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 86 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. กำแพงเพชร 86 ทอง 15  
17 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เชียงราย 86 ทอง 15  
18 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. แม่ฮ่องสอน 85 ทอง 18  
19 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 85 ทอง 18  
20 โรงเรียนนครไทย สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 84 ทอง 20  
21 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. ตาก 84 ทอง 20  
22 โรงเรียนวัฒนศึกษา สพม. เชียงราย 83 ทอง 22  
23 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 82 ทอง 23  
24 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เชียงใหม่ 82 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ สพม. ตาก 81 ทอง 25  
26 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เชียงราย 81 ทอง 25  
27 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 79 เงิน 27  
28 โรงเรียนจอมทอง สพม. เชียงใหม่ 78 เงิน 28  
29 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. สุโขทัย 78 เงิน 28  
30 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 78 เงิน 28  
31 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. สุโขทัย 76 เงิน 31  
32 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. พะเยา 76 เงิน 31  
33 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 75 เงิน 33  
34 โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม สพม. พิจิตร 75 เงิน 33  
35 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 75 เงิน 33  
36 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ สพม. แพร่ 74 เงิน 36  
37 โรงเรียนลองวิทยา สพม. แพร่ 74 เงิน 36  
38 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 74 เงิน 36  
39 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 73 เงิน 39  
40 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 65 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 สพม. แม่ฮ่องสอน - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน