ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 628
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 สพม. น่าน 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนระหานวิทยา สพม. กำแพงเพชร 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 สพม. ตาก 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสองพิทยาคม สพม. แพร่ 97 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองบัว สพม. นครสวรรค์ 96 ทอง 5  
6 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 95 ทอง 6  
7 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา สพม. พิจิตร 94 ทอง 7  
8 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. พะเยา 93 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เชียงใหม่ 93 ทอง 8  
10 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 93 ทอง 8  
11 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. ลำปาง ลำพูน 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 86 ทอง 12  
14 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เชียงราย 84 ทอง 14  
15 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร สพม. กำแพงเพชร 84 ทอง 14  
16 โรงเรียนนครไทย สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 78 เงิน 16  
17 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 75 เงิน 17  
18 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 74 เงิน 18  
19 โรงเรียนไชยปราการ สพม. เชียงใหม่ 74 เงิน 18  
20 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 68 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนจอมทอง สพม. เชียงใหม่ 66 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพม. เชียงใหม่ 66 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก สพม. พะเยา 66 ทองแดง 21  
24 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. สุโขทัย 66 ทองแดง 21  
25 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 66 ทองแดง 21  
26 โรงเรียนทับกฤชพัฒนา สพม. นครสวรรค์ 60 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 60 ทองแดง 26  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน