ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 627
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 สพม. ตาก 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนระหานวิทยา สพม. กำแพงเพชร 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนหนองบัว สพม. นครสวรรค์ 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. สุโขทัย 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. พะเยา 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพม. เชียงใหม่ 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนไชยปราการ สพม. เชียงใหม่ 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนสา สพม. น่าน 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก สพม. พะเยา 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา สพม. พิจิตร 73 เงิน 16  
17 โรงเรียนสองพิทยาคม สพม. แพร่ 72 เงิน 17  
18 โรงเรียนจอมทอง สพม. เชียงใหม่ 71 เงิน 18  
19 โรงเรียนปัว สพม. น่าน 70 เงิน 19  
20 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 68 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนนครไทย สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 68 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 68 ทองแดง 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน