ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 626
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม สพม. สุโขทัย 88.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. พะเยา 86.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. พะเยา 84.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เชียงใหม่ 83.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 83.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เชียงราย 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 82.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 82.80 ทอง 9  
11 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. สุโขทัย 82.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. กำแพงเพชร 82.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เชียงใหม่ 82.20 ทอง 12  
14 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. ลำปาง ลำพูน 82.20 ทอง 12  
15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 81.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 81.80 ทอง 15  
17 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. น่าน 81.40 ทอง 17  
18 โรงเรียนพญาเม็งราย สพม. เชียงราย 81.25 ทอง 18  
19 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สพม. เชียงราย 81.20 ทอง 19  
20 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 81.20 ทอง 19  
21 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เชียงใหม่ 81.20 ทอง 19  
22 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) สพม. ตาก 81 ทอง 22  
23 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. พิจิตร 80.60 ทอง 23  
24 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 80.40 ทอง 24  
25 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. นครสวรรค์ 80 ทอง 25  
26 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 80 ทอง 25  
27 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เชียงราย 80 ทอง 25  
28 โรงเรียนสารภีพิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 78.80 เงิน 28  
29 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. พิจิตร 78.80 เงิน 28  
30 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. ตาก 78.20 เงิน 30  
31 โรงเรียนปัว สพม. น่าน 77.80 เงิน 31  
32 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร สพม. กำแพงเพชร 76.80 เงิน 32  
33 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 75.80 เงิน 33  
34 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. แม่ฮ่องสอน 75.40 เงิน 34  
35 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 75.40 เงิน 34  
36 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 74.20 เงิน 36  
37 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม. แพร่ 72.60 เงิน 37  
38 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 70 เงิน 38  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน