ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 625
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 88.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 87.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา สพม. พะเยา 86.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 84.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม สพม. สุโขทัย 84.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 84.40 ทอง 5  
7 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. ลำปาง ลำพูน 84.40 ทอง 5  
8 โรงเรียนพญาเม็งราย สพม. เชียงราย 84.25 ทอง 8  
9 โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. กำแพงเพชร 84.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. สุโขทัย 83.80 ทอง 10  
11 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เชียงใหม่ 83.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เชียงราย 82.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. น่าน 82.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สพม. เชียงราย 80.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. ตาก 80.40 ทอง 14  
16 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 80.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. พะเยา 80.20 ทอง 16  
18 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. ลำปาง ลำพูน 80 ทอง 18  
19 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 80 ทอง 18  
20 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. พิจิตร 80 ทอง 18  
21 โรงเรียนเวียงเทพวิทยา สพม. แพร่ 78.80 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) สพม. พิจิตร 78.60 เงิน 22  
23 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เชียงใหม่ 78.40 เงิน 23  
24 โรงเรียนสารภีพิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 78.40 เงิน 23  
25 โรงเรียนปัว สพม. น่าน 78 เงิน 25  
26 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 77.40 เงิน 26  
27 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เชียงใหม่ 77.40 เงิน 26  
28 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. นครสวรรค์ 77 เงิน 28  
29 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เชียงราย 76.80 เงิน 29  
30 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 76.60 เงิน 30  
31 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 76.40 เงิน 31  
32 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 75.20 เงิน 32  
33 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. ตาก 73.60 เงิน 33  
34 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร สพม. กำแพงเพชร 73.60 เงิน 33  
35 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. แม่ฮ่องสอน 71 เงิน 35  
36 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม. แพร่ 70.60 เงิน 36  
37 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 68.20 ทองแดง 37  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน