ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 624
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพญาเม็งราย สพม. เชียงราย 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สพม. เชียงราย 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 92 ทอง 4  
6 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม สพม. พิจิตร 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. กำแพงเพชร 90 ทอง 6  
8 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. แม่ฮ่องสอน 90 ทอง 6  
9 โรงเรียนจอมทอง สพม. เชียงใหม่ 90 ทอง 6  
10 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เชียงราย 90 ทอง 6  
11 โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 90 ทอง 6  
12 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม. นครสวรรค์ 90 ทอง 6  
13 โรงเรียนถนอมราษฏร์บำรุง สพม. ตาก 90 ทอง 6  
14 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. ลำปาง ลำพูน 90 ทอง 6  
15 โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 90 ทอง 6  
16 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 90 ทอง 6  
17 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม สพม. สุโขทัย 90 ทอง 6  
18 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สพม. เชียงราย 90 ทอง 6  
19 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 90 ทอง 6  
20 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ สพม. พะเยา 90 ทอง 6  
21 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 90 ทอง 6  
22 โรงเรียนภูซางวิทยาคม สพม. พะเยา 90 ทอง 6  
23 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 90 ทอง 6  
24 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 สพม. แม่ฮ่องสอน 90 ทอง 6  
25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 90 ทอง 6  
26 โรงเรียนลองวิทยา สพม. แพร่ 90 ทอง 6  
27 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 90 ทอง 6  
28 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี สพม. ลำปาง ลำพูน 90 ทอง 6  
29 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว สพม. เชียงใหม่ 90 ทอง 6  
30 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 90 ทอง 6  
31 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. ตาก 90 ทอง 6  
32 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 90 ทอง 6  
33 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 90 ทอง 6  
34 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. นครสวรรค์ 90 ทอง 6  
35 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ สพม. เชียงใหม่ 90 ทอง 6  
36 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร สพม. น่าน 90 ทอง 6  
37 โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 90 ทอง 6  
38 โรงเรียนเมืองเชลียง สพม. สุโขทัย 90 ทอง 6  
39 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 90 ทอง 6  
40 โรงเรียนแม่จริม สพม. น่าน 90 ทอง 6  
41 โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม สพม. พิจิตร 90 ทอง 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน