ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 623
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สพม. เชียงราย 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) สพม. ตาก 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 85 ทอง 4  
6 โรงเรียนทับกฤชพัฒนา สพม. นครสวรรค์ 85 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม สพม. สุโขทัย 85 ทอง 4  
8 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 85 ทอง 4  
9 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. พิจิตร 85 ทอง 4  
10 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 85 ทอง 4  
11 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 85 ทอง 4  
12 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 85 ทอง 4  
13 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. แม่ฮ่องสอน 85 ทอง 4  
14 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. นครสวรรค์ 85 ทอง 4  
15 โรงเรียนชาติตระการวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สพม. พะเยา 78 เงิน 15  
17 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เชียงราย 78 เงิน 15  
18 โรงเรียนตะคร้อพิทยา สพม. นครสวรรค์ 78 เงิน 15  
19 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. ลำปาง ลำพูน 78 เงิน 15  
20 โรงเรียนนครวิทยาคม สพม. เชียงราย 78 เงิน 15  
21 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ สพม. กำแพงเพชร 78 เงิน 15  
22 โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 78 เงิน 15  
23 โรงเรียนปัว สพม. น่าน 78 เงิน 15  
24 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม สพม. พะเยา 78 เงิน 15  
25 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 78 เงิน 15  
26 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 78 เงิน 15  
27 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เชียงใหม่ 78 เงิน 15  
28 โรงเรียนลองวิทยา สพม. แพร่ 78 เงิน 15  
29 โรงเรียนวังประจบวิทยาคม สพม. ตาก 78 เงิน 15  
30 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 78 เงิน 15  
31 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. น่าน 78 เงิน 15  
32 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี สพม. ลำปาง ลำพูน 78 เงิน 15  
33 โรงเรียนสักงามวิทยา สพม. กำแพงเพชร 78 เงิน 15  
34 โรงเรียนสายอักษร สพม. เชียงใหม่ 78 เงิน 15  
35 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 78 เงิน 15  
36 โรงเรียนเมืองด้งวิทยา สพม. สุโขทัย 78 เงิน 15  
37 โรงเรียนเมืองศรีเทพ สพม. เพชรบูรณ์ 78 เงิน 15  
38 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 78 เงิน 15  
39 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สพม. เชียงราย 78 เงิน 15  
40 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม สพม. พิจิตร 78 เงิน 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน