ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 062
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. แม่ฮ่องสอน 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สพม. เชียงราย 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเขาทองพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. สุโขทัย 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนทองแสนขันวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนวังข่อยพิทยา สพม. นครสวรรค์ 89 ทอง 6  
8 โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) สพม. พิจิตร 89 ทอง 6  
9 โรงเรียนสา สพม. น่าน 89 ทอง 6  
10 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 89 ทอง 6  
11 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เชียงใหม่ 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 88 ทอง 11  
13 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม สพม. แพร่ 88 ทอง 11  
14 โรงเรียนเมืองมายวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 88 ทอง 11  
15 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. แม่ฮ่องสอน 88 ทอง 11  
16 โรงเรียนชาติตระการวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 87 ทอง 16  
17 โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม สพม. ตาก 87 ทอง 16  
18 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. กำแพงเพชร 87 ทอง 16  
19 โรงเรียนสันติวิทยา สพม. เชียงราย 87 ทอง 16  
20 โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 87 ทอง 16  
21 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 86 ทอง 21  
22 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 86 ทอง 21  
23 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 สพม. ตาก 86 ทอง 21  
24 โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ(สพม.) สพม. เชียงใหม่ 84 ทอง 24  
25 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เชียงราย 84 ทอง 24  
26 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 84 ทอง 24  
27 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 84 ทอง 24  
28 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 83 ทอง 28  
29 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม สพม. พะเยา 83 ทอง 28  
30 โรงเรียนเมืองศรีเทพ สพม. เพชรบูรณ์ 83 ทอง 28  
31 โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ สพม. กำแพงเพชร 82 ทอง 31  
32 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ สพม. สุโขทัย 82 ทอง 31  
33 โรงเรียนบ่อเกลือ สพม. น่าน 82 ทอง 31  
34 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เชียงราย 81 ทอง 34  
35 โรงเรียนสองแคววิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 81 ทอง 34  
36 โรงเรียนเนินพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 81 ทอง 34  
37 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม สพม. พะเยา 80 ทอง 37  
38 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 80 ทอง 37  
39 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา สพม. พิจิตร 80 ทอง 37  
40 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เชียงใหม่ 80 ทอง 37  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน