ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 615
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. แม่ฮ่องสอน 91.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนตะคร้อพิทยา สพม. นครสวรรค์ 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สพม. พะเยา 85.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม. น่าน 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 สพม. น่าน 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เชียงใหม่ 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา สพม. สุโขทัย 66.67 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน