ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 614
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 95.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนตะพานหิน สพม. พิจิตร 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เชียงใหม่ 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เชียงราย 94.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สพม. แม่ฮ่องสอน 94 ทอง 6  
7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย สพม. เชียงราย 93.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 93 ทอง 8  
9 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 93 ทอง 8  
10 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 92.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 92.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนจอมทอง สพม. เชียงใหม่ 92 ทอง 12  
13 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 92 ทอง 12  
14 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เพชรบูรณ์ 92 ทอง 12  
15 โรงเรียนประชาวิทย์ สพม. ลำปาง ลำพูน 90.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. พะเยา 89.67 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ่อเกลือ สพม. น่าน 89.33 ทอง 17  
18 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม. เชียงราย 89 ทอง 18  
19 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 88.67 ทอง 19  
20 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. สุโขทัย 88 ทอง 20  
21 โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม สพม. เชียงใหม่ 88 ทอง 20  
22 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) สพม. ตาก 87.67 ทอง 22  
23 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม. ตาก 87.33 ทอง 23  
24 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 87 ทอง 24  
25 โรงเรียนสองพิทยาคม สพม. แพร่ 87 ทอง 24  
26 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 86.67 ทอง 26  
27 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพม. เชียงใหม่ 86.33 ทอง 27  
28 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 86.33 ทอง 27  
29 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม สพม. น่าน 85.67 ทอง 29  
30 โรงเรียนศรีนคร สพม. สุโขทัย 85.67 ทอง 29  
31 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 85.33 ทอง 31  
32 โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม สพม. พิจิตร 85 ทอง 32  
33 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม. แพร่ 85 ทอง 32  
34 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 85 ทอง 32  
35 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพม. เพชรบูรณ์ 84.33 ทอง 35  
36 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 84 ทอง 36  
37 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 84 ทอง 36  
38 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. กำแพงเพชร 83.67 ทอง 38  
39 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เชียงราย 83 ทอง 39  
40 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. พะเยา 82.67 ทอง 40  
41 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม สพม. แม่ฮ่องสอน 82.33 ทอง 41  
42 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. กำแพงเพชร - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน