ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 613
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม สพม. พิจิตร 96.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. ลำปาง ลำพูน 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ่อเกลือ สพม. น่าน 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. พะเยา 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 93.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 93.33 ทอง 5  
7 โรงเรียนสารภีพิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 92.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เชียงราย 92.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนหัวเฉียว สพม. พิจิตร 92.33 ทอง 8  
10 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. กำแพงเพชร 91 ทอง 10  
11 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 90 ทอง 11  
12 โรงเรียนวชิรป่าซาง สพม. ลำปาง ลำพูน 90 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา สพม. สุโขทัย 89.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 89 ทอง 14  
15 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 88.67 ทอง 15  
16 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด สพม. ตาก 88.67 ทอง 15  
17 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 88.33 ทอง 17  
18 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 87 ทอง 18  
19 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 87 ทอง 18  
20 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม สพม. พะเยา 86.67 ทอง 20  
21 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เชียงราย 86.67 ทอง 20  
22 โรงเรียนนครไทย สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 85.67 ทอง 22  
23 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 85.33 ทอง 23  
24 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เชียงราย 85.33 ทอง 23  
25 โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 85.33 ทอง 23  
26 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 85 ทอง 26  
27 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม สพม. เชียงราย 84.33 ทอง 27  
28 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ สพม. แพร่ 83.67 ทอง 28  
29 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 83 ทอง 29  
30 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. สุโขทัย 82.67 ทอง 30  
31 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เชียงใหม่ 82 ทอง 31  
32 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) สพม. นครสวรรค์ 82 ทอง 31  
33 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. น่าน 81.67 ทอง 33  
34 โรงเรียนสหคริสเตียน สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 80.67 ทอง 34  
35 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 80.33 ทอง 35  
36 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 80.33 ทอง 35  
37 โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" สพม. ตาก 80 ทอง 37  
38 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว(ขยายโอกาส) สพม. เชียงใหม่ 80 ทอง 37  
39 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม สพม. แม่ฮ่องสอน 80 ทอง 37  
40 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา สพม. กำแพงเพชร 79.67 เงิน 40  
41 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 78.33 เงิน 41  
42 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. แม่ฮ่องสอน - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน