ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 612
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 97.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. นครสวรรค์ 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เชียงราย 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม สพม. ตาก 92.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนพิไกรวิทยา สพม. กำแพงเพชร 89 ทอง 6  
8 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. แพร่ 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนรังษีวิทยา สพม. เชียงใหม่ 85.66 ทอง 9  
10 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม สพม. พะเยา 84.66 ทอง 10  
11 โรงเรียนนครไทย สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 83.66 ทอง 12  
13 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนน้ำริดวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 82.66 ทอง 14  
15 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เชียงราย 82.66 ทอง 14  
16 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เชียงราย 82 ทอง 16  
17 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม. นครสวรรค์ 81.66 ทอง 17  
18 โรงเรียนถนอมราษฏร์บำรุง สพม. ตาก 81.66 ทอง 17  
19 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 81.66 ทอง 17  
20 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เชียงใหม่ 81 ทอง 20  
21 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 80.66 ทอง 21  
22 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. สุโขทัย 80.66 ทอง 21  
23 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 80.33 ทอง 23  
24 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา สพม. เชียงใหม่ 80 ทอง 24  
25 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. น่าน 80 ทอง 24  
26 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม สพม. น่าน 79 เงิน 26  
27 โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ สพม. นครสวรรค์ 78.66 เงิน 27  
28 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม สพม. พิจิตร 77.33 เงิน 28  
29 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สพม. พะเยา 76.66 เงิน 29  
30 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ สพม. เพชรบูรณ์ 76.66 เงิน 29  
31 โรงเรียนพญาเม็งราย สพม. เชียงราย 75.66 เงิน 31  
32 โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม สพม. พิจิตร 74.33 เงิน 32  
33 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 สพม. แม่ฮ่องสอน 74.33 เงิน 32  
34 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 67.66 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 66 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. สุโขทัย 65 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนแม่พริกวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 0 เข้าร่วม  
38 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ - -  
39 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เชียงใหม่ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน