ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 611
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 93.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรีนคร สพม. สุโขทัย 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 88.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนอรุโณทัย สพม. ลำปาง ลำพูน 87.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม. แพร่ 86.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เชียงราย 82.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 81.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" สพม. ตาก 79.33 เงิน 9  
10 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. พะเยา 78.67 เงิน 10  
11 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 76.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนไชยปราการ สพม. เชียงใหม่ 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 สพม. แม่ฮ่องสอน 73.67 เงิน 13  
14 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 73.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนวาวีวิทยาคม สพม. เชียงราย 73 เงิน 15  
16 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม สพม. แม่ฮ่องสอน 73 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม สพม. เชียงราย 72.67 เงิน 17  
18 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 71.67 เงิน 18  
19 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา สพม. สุโขทัย 71.33 เงิน 19  
20 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 71.33 เงิน 19  
21 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 71 เงิน 21  
22 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เชียงราย 70.33 เงิน 22  
23 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม สพม. พะเยา 68.33 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ สพม. พิจิตร 63.67 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. น่าน 63 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. กำแพงเพชร - -  
27 โรงเรียนสหคริสเตียน สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน