ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 610
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. พิจิตร 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. กำแพงเพชร 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เชียงราย 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เชียงราย 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนหนองบัว สพม. นครสวรรค์ 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย สพม. เพชรบูรณ์ 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา สพม. สุโขทัย 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. แม่ฮ่องสอน 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนมัธยมวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. พิจิตร 86 ทอง 11  
13 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 83 ทอง 13  
15 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม. เชียงราย 83 ทอง 13  
16 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 82 ทอง 16  
17 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. พะเยา 82 ทอง 16  
18 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. นครสวรรค์ 81 ทอง 18  
19 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. น่าน 81 ทอง 18  
20 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด สพม. ตาก 81 ทอง 18  
21 โรงเรียนเสรีศึกษา สพม. เพชรบูรณ์ 81 ทอง 18  
22 โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 78 เงิน 22  
23 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 78 เงิน 22  
24 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. นครสวรรค์ 77 เงิน 24  
25 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 76 เงิน 25  
26 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. ตาก - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน