ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 609
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชาติตระการวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพญาเม็งราย สพม. เชียงราย 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. ลำปาง ลำพูน 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนพิชัย สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. พิจิตร 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 86 ทอง 9  
11 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. กำแพงเพชร 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนนครวิทยาคม สพม. เชียงราย 84 ทอง 12  
14 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 84 ทอง 12  
15 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สพม. เชียงราย 84 ทอง 12  
16 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. แม่ฮ่องสอน 84 ทอง 12  
17 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต สพม. นครสวรรค์ 84 ทอง 12  
18 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 84 ทอง 12  
19 โรงเรียนนาน้อย สพม. น่าน 83 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม สพม. สุโขทัย 83 ทอง 19  
21 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 83 ทอง 19  
22 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม. เชียงราย 83 ทอง 19  
23 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา สพม. พะเยา 83 ทอง 19  
24 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร สพม. ลำปาง ลำพูน 82 ทอง 24  
25 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เพชรบูรณ์ 82 ทอง 24  
26 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 82 ทอง 24  
27 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. สุโขทัย 81 ทอง 27  
28 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม สพม. พะเยา 81 ทอง 27  
29 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 81 ทอง 27  
30 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 สพม. แม่ฮ่องสอน 81 ทอง 27  
31 โรงเรียนวังประจบวิทยาคม สพม. ตาก 81 ทอง 27  
32 โรงเรียนหนองบัว สพม. นครสวรรค์ 81 ทอง 27  
33 โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม สพม. พิจิตร 80 ทอง 33  
34 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 สพม. ตาก 80 ทอง 33  
35 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 80 ทอง 33  
36 โรงเรียนลองวิทยา สพม. แพร่ 80 ทอง 33  
37 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 80 ทอง 33  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน