ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 607
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม. ตาก 94.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. สุโขทัย 91.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. สุโขทัย 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เชียงราย 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 88.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี สพม. ลำปาง ลำพูน 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม. นครสวรรค์ 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. พิจิตร 85.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 85.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว(ขยายโอกาส) สพม. เชียงใหม่ 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 84.80 ทอง 12  
13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 สพม. แม่ฮ่องสอน 84.80 ทอง 12  
14 โรงเรียนภูซางวิทยาคม สพม. พะเยา 84.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม. เชียงราย 84.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม สพม. เชียงราย 84.20 ทอง 15  
17 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 84 ทอง 17  
18 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 83.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 83.40 ทอง 19  
20 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 83.40 ทอง 19  
21 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. กำแพงเพชร 83.20 ทอง 21  
22 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 83.20 ทอง 21  
23 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต สพม. นครสวรรค์ 83 ทอง 23  
24 โรงเรียนนาบัววิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 82.80 ทอง 24  
25 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา สพม. แพร่ 82.60 ทอง 25  
26 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 82.40 ทอง 26  
27 โรงเรียนนครวิทยาคม สพม. เชียงราย 82.20 ทอง 27  
28 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 81 ทอง 28  
29 โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม สพม. พิจิตร 81 ทอง 28  
30 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม. น่าน 80.60 ทอง 30  
31 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 80.20 ทอง 31  
32 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. กำแพงเพชร 0 เข้าร่วม  
33 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. ตาก 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน