ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 606
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม สพม. ตาก 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. ลำปาง ลำพูน 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เชียงราย 90 ทอง 4  
6 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 90 ทอง 4  
7 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เชียงราย 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 89 ทอง 7  
9 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สพม. แม่ฮ่องสอน 89 ทอง 7  
10 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม สพม. เชียงราย 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สพม. ตาก 88 ทอง 10  
12 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 88 ทอง 10  
13 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. เชียงใหม่ 88 ทอง 10  
14 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 88 ทอง 10  
15 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. ลำปาง ลำพูน 88 ทอง 10  
16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 สพม. แม่ฮ่องสอน 88 ทอง 10  
17 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. สุโขทัย 88 ทอง 10  
18 โรงเรียนเสรีศึกษา สพม. เพชรบูรณ์ 88 ทอง 10  
19 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. พิจิตร 88 ทอง 10  
20 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. กำแพงเพชร 85 ทอง 20  
21 โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 85 ทอง 20  
22 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 85 ทอง 20  
23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. พะเยา 85 ทอง 20  
24 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. พิจิตร 85 ทอง 20  
25 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. กำแพงเพชร 85 ทอง 20  
26 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. สุโขทัย 85 ทอง 20  
27 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 85 ทอง 20  
28 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. นครสวรรค์ 85 ทอง 20  
29 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เชียงราย 85 ทอง 20  
30 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก สพม. พะเยา 84 ทอง 30  
31 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 84 ทอง 30  
32 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" สพม. น่าน 84 ทอง 30  
33 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 83 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 83 ทอง 33  
35 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เชียงใหม่ 83 ทอง 33  
36 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 82 ทอง 36  
37 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 82 ทอง 36  
38 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ สพม. แพร่ 82 ทอง 36  
39 โรงเรียนลองวิทยา สพม. แพร่ 82 ทอง 36  
40 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. น่าน 82 ทอง 36  
41 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 82 ทอง 36  
42 โรงเรียนแม่ทะวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 82 ทอง 36  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน