ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 605
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม. ตาก 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนปัว สพม. น่าน 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนชากังราววิทยา สพม. กำแพงเพชร 93 ทอง 4  
6 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สพม. พะเยา 93 ทอง 4  
7 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 93 ทอง 4  
8 โรงเรียนภูซางวิทยาคม สพม. พะเยา 93 ทอง 4  
9 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 92 ทอง 9  
10 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 92 ทอง 9  
11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เชียงราย 92 ทอง 9  
12 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษก สพม. น่าน 92 ทอง 9  
13 โรงเรียนหนองบัว สพม. นครสวรรค์ 92 ทอง 9  
14 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 92 ทอง 9  
15 โรงเรียนเมธีพิทยา สพม. พิจิตร 92 ทอง 9  
16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 สพม. แม่ฮ่องสอน 90 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา สพม. เชียงราย 90 ทอง 16  
18 โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยา สพม. เชียงใหม่ 90 ทอง 16  
19 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา สพม. สุโขทัย 89 ทอง 19  
20 โรงเรียนนาบัววิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 89 ทอง 19  
21 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 89 ทอง 19  
22 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. แม่ฮ่องสอน 89 ทอง 19  
23 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 89 ทอง 19  
24 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. ลำปาง ลำพูน 89 ทอง 19  
25 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา สพม. แพร่ 89 ทอง 19  
26 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เชียงราย 89 ทอง 19  
27 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ สพม. เชียงใหม่ 89 ทอง 19  
28 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เชียงราย 89 ทอง 19  
29 โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี สพม. ลำปาง ลำพูน 89 ทอง 19  
30 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 87 ทอง 30  
31 โรงเรียนบางลายพิทยาคม สพม. พิจิตร 87 ทอง 30  
32 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 87 ทอง 30  
33 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. สุโขทัย 87 ทอง 30  
34 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 87 ทอง 30  
35 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 87 ทอง 30  
36 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. ตาก - -  
37 โรงเรียนไชยปราการ สพม. เชียงใหม่ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน