ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 604
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปัว สพม. น่าน 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. น่าน 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สพม. เชียงราย 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. สุโขทัย 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนป่าซาง สพม. ลำปาง ลำพูน 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนผดุงราษฎร์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. นครสวรรค์ 84 ทอง 8  
10 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) สพม. นครสวรรค์ 84 ทอง 8  
11 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนราษฎร์บำรุง สพม. พิจิตร 83 ทอง 11  
13 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. กำแพงเพชร 82 ทอง 13  
14 โรงเรียนช่องแคพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 82 ทอง 13  
15 โรงเรียนปล้องวิทยาคม สพม. เชียงราย 81 ทอง 15  
16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม. ตาก 81 ทอง 15  
17 โรงเรียนวังโป่งศึกษา สพม. เพชรบูรณ์ 80 ทอง 17  
18 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เพชรบูรณ์ 80 ทอง 17  
19 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เชียงราย 80 ทอง 17  
20 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เชียงราย 78 เงิน 20  
21 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. สุโขทัย 77 เงิน 21  
22 โรงเรียนแม่สันวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 76 เงิน 22  
23 โรงเรียนจอมทอง สพม. เชียงใหม่ 75 เงิน 23  
24 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 สพม. ตาก 74 เงิน 24  
25 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ สพม. แพร่ 74 เงิน 24  
26 โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพม. เชียงใหม่ 73 เงิน 26  
27 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 สพม. พะเยา 72 เงิน 27  
28 โรงเรียนสองพิทยาคม สพม. แพร่ 72 เงิน 27  
29 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 72 เงิน 27  
30 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ สพม. เชียงใหม่ 71 เงิน 30  
31 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 70 เงิน 31  
32 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 70 เงิน 31  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน