ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 603
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนจ่านกร้อง สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เชียงใหม่ 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. แม่ฮ่องสอน 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สพม. เชียงราย 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนทุ่งช้าง สพม. น่าน 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนนครไทย สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนเขาทองพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เชียงราย 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 สพม. ตาก 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เชียงใหม่ 82 ทอง 11  
13 โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา สพม. เพชรบูรณ์ 82 ทอง 11  
14 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. สุโขทัย 82 ทอง 11  
15 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม สพม. พะเยา 82 ทอง 11  
16 โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 82 ทอง 11  
17 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 82 ทอง 11  
18 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 81 ทอง 18  
19 โรงเรียนพิชัย สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 81 ทอง 18  
20 โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม สพม. ตาก 81 ทอง 18  
21 โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยา สพม. เชียงใหม่ 81 ทอง 18  
22 โรงเรียนหนองบัว สพม. นครสวรรค์ 81 ทอง 18  
23 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เชียงใหม่ 81 ทอง 18  
24 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ สพม. สุโขทัย 80 ทอง 24  
25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เชียงราย 80 ทอง 24  
26 โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) สพม. พิจิตร 80 ทอง 24  
27 โรงเรียนสบจางวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 80 ทอง 24  
28 โรงเรียนสา สพม. น่าน 80 ทอง 24  
29 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. เชียงราย 80 ทอง 24  
30 โรงเรียนแม่พริกวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 80 ทอง 24  
31 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 80 ทอง 24  
32 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. แม่ฮ่องสอน 80 ทอง 24  
33 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. พิจิตร 80 ทอง 24  
34 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 80 ทอง 24  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน