ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 602
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ สพม. ลำปาง ลำพูน 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม. ตาก 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม สพม. น่าน 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 90 ทอง 5  
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 สพม. เชียงใหม่ 90 ทอง 5  
8 โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) สพม. พิจิตร 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 88 ทอง 8  
10 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เชียงราย 86 ทอง 10  
12 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา สพม. สุโขทัย 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. แม่ฮ่องสอน 85 ทอง 12  
14 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. สุโขทัย 85 ทอง 12  
15 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 85 ทอง 12  
16 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 85 ทอง 12  
17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 สพม. พะเยา 85 ทอง 12  
18 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม. ตาก 85 ทอง 12  
19 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. ลำปาง ลำพูน 85 ทอง 12  
20 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา สพม. เชียงราย 85 ทอง 12  
21 โรงเรียนหนองบัว สพม. นครสวรรค์ 85 ทอง 12  
22 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม สพม. แพร่ 85 ทอง 12  
23 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 85 ทอง 12  
24 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. แม่ฮ่องสอน 85 ทอง 12  
25 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เชียงใหม่ 85 ทอง 12  
26 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม สพม. พิจิตร 85 ทอง 12  
27 โรงเรียนโกรกพระ สพม. นครสวรรค์ 85 ทอง 12  
28 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก สพม. น่าน 85 ทอง 12  
29 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 85 ทอง 12  
30 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ สพม. เชียงใหม่ 84 ทอง 30  
31 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพม. เชียงราย 84 ทอง 30  
32 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร สพม. กำแพงเพชร 83 ทอง 32  
33 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 83 ทอง 32  
34 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เชียงราย 83 ทอง 32  
35 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 83 ทอง 32  
36 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 82 ทอง 36  
37 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ สพม. เพชรบูรณ์ 82 ทอง 36  
38 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา สพม. พะเยา 82 ทอง 36  
39 โรงเรียนแม่พริกวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 82 ทอง 36  
40 โรงเรียนพิชัย สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 80 ทอง 40  
41 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ สพม. แพร่ 55 เข้าร่วม 41  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน