ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 058
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. กำแพงเพชร 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเมืองแงง สพม. น่าน 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. นครสวรรค์ 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน (วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร) สพม. เชียงใหม่ 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. นครสวรรค์ 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม สพม. น่าน 88 ทอง 5  
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 88 ทอง 5  
8 โรงเรียนวาวีวิทยาคม สพม. เชียงราย 88 ทอง 5  
9 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เชียงราย 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนพิชัย สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 85 ทอง 9  
11 โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. เพชรบูรณ์ 85 ทอง 9  
12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 สพม. ลำปาง ลำพูน 85 ทอง 9  
13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 85 ทอง 9  
14 โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 85 ทอง 9  
15 โรงเรียนตะพานหิน สพม. พิจิตร 82 ทอง 15  
16 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 82 ทอง 15  
17 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เชียงใหม่ 82 ทอง 15  
18 โรงเรียนมัธยมวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 82 ทอง 15  
19 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม. ตาก 82 ทอง 15  
20 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม สพม. พิจิตร 82 ทอง 15  
21 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 82 ทอง 15  
22 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 82 ทอง 15  
23 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เชียงราย 82 ทอง 15  
24 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. พะเยา 82 ทอง 15  
25 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. นครสวรรค์ 82 ทอง 15  
26 โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี สพม. ลำปาง ลำพูน 82 ทอง 15  
27 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เชียงราย 82 ทอง 15  
28 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 75 เงิน 28  
29 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 75 เงิน 28  
30 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 75 เงิน 28  
31 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 75 เงิน 28  
32 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม. แพร่ 75 เงิน 28  
33 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. สุโขทัย 75 เงิน 28  
34 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. แม่ฮ่องสอน 75 เงิน 28  
35 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. แม่ฮ่องสอน 69 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม สพม. พะเยา 69 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 69 ทองแดง 35  
38 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา สพม. สุโขทัย 69 ทองแดง 35  
39 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 69 ทองแดง 35  
40 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม. ตาก 69 ทองแดง 35  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน