ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 057
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. กำแพงเพชร 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เชียงราย 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. นครสวรรค์ 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนธรรมราชศึกษา สพม. เชียงใหม่ 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนวาวีวิทยาคม สพม. เชียงราย 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม. ตาก 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. พะเยา 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล สพม. สุโขทัย 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 สพม. เชียงใหม่ 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 สพม. ลำปาง ลำพูน 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี สพม. ลำปาง ลำพูน 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนทุ่งช้าง สพม. น่าน 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนผดุงวิทย์ สพม. เพชรบูรณ์ 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 72 เงิน 15  
16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 71 เงิน 16  
17 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม สพม. น่าน 70 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านกล้อทอ สพม. ตาก 70 เงิน 17  
19 โรงเรียนอนุบาลวชิร สพม. พิจิตร 70 เงิน 17  
20 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 70 เงิน 17  
21 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. สุโขทัย 65 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 65 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนนาบัววิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 65 ทองแดง 21  
24 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 65 ทองแดง 21  
25 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 65 ทองแดง 21  
26 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 65 ทองแดง 21  
27 โรงเรียนลองวิทยา สพม. แพร่ 65 ทองแดง 21  
28 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 65 ทองแดง 21  
29 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 65 ทองแดง 21  
30 โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 65 ทองแดง 21  
31 โรงเรียนหัวเฉียว สพม. พิจิตร 65 ทองแดง 21  
32 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร สพม. ลำปาง ลำพูน 65 ทองแดง 21  
33 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 65 ทองแดง 21  
34 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เชียงราย 65 ทองแดง 21  
35 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม สพม. เชียงราย 65 ทองแดง 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน