ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 056
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. สุโขทัย 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนปัว สพม. น่าน 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สพม. เชียงราย 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เชียงราย 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 84 ทอง 7  
9 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม สพม. เชียงราย 84 ทอง 7  
10 โรงเรียนแม่สันวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 84 ทอง 7  
11 โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. เพชรบูรณ์ 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 83 ทอง 11  
13 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สพม. พิจิตร 83 ทอง 11  
14 โรงเรียนป่าซาง สพม. ลำปาง ลำพูน 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนลองวิทยา สพม. แพร่ 82 ทอง 14  
16 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 82 ทอง 14  
17 โรงเรียนสา สพม. น่าน 82 ทอง 14  
18 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม สพม. ตาก 82 ทอง 14  
19 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา สพม. สุโขทัย 81 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. กำแพงเพชร 81 ทอง 19  
21 โรงเรียนคลองลานวิทยา สพม. กำแพงเพชร 80 ทอง 21  
22 โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 80 ทอง 21  
23 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เชียงใหม่ 80 ทอง 21  
24 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 สพม. ตาก 77 เงิน 24  
25 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 76 เงิน 25  
26 โรงเรียนวังโป่งศึกษา สพม. เพชรบูรณ์ 75 เงิน 26  
27 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 75 เงิน 26  
28 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เชียงราย 73 เงิน 28  
29 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 72 เงิน 29  
30 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 70 เงิน 30  
31 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. แม่ฮ่องสอน 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน