ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 055
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. กำแพงเพชร 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. สุโขทัย 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เชียงราย 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม สพม. ตาก 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง สพม. ตาก 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน สพม. แม่ฮ่องสอน 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. พะเยา 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สพม. สุโขทัย 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนผดุงราษฎร์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 85 ทอง 11  
13 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม. น่าน 85 ทอง 11  
14 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เชียงราย 84 ทอง 14  
15 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เชียงราย 84 ทอง 14  
16 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 84 ทอง 14  
17 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 84 ทอง 14  
18 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 81 ทอง 18  
19 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 สพม. เชียงใหม่ 81 ทอง 18  
20 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 81 ทอง 18  
21 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 80 ทอง 21  
22 โรงเรียนเทพนารี สพม. แพร่ 80 ทอง 21  
23 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 80 ทอง 21  
24 โรงเรียนนครไทย สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 79 เงิน 24  
25 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 78 เงิน 25  
26 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม สพม. น่าน 78 เงิน 25  
27 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เพชรบูรณ์ 78 เงิน 25  
28 โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 78 เงิน 25  
29 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. ลำปาง ลำพูน 75 เงิน 29  
30 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 73 เงิน 30  
31 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 71 เงิน 31  
32 โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม สพม. พิจิตร 70 เงิน 32  
33 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 70 เงิน 32  
34 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม สพม. พะเยา 68 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 65 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม สพม. แม่ฮ่องสอน 65 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 62 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เชียงใหม่ 62 ทองแดง 37  
39 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม สพม. เชียงราย 62 ทองแดง 37  
40 โรงเรียนตะพานหิน สพม. พิจิตร 61 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 61 ทองแดง 40  
42 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 61 ทองแดง 40  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน