ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 054
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ สพม. เชียงราย 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทพนารี สพม. แพร่ 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนเมืองศรีเทพ สพม. เพชรบูรณ์ 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนหนองบัว สพม. นครสวรรค์ 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนเสรีศึกษา สพม. เพชรบูรณ์ 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 80 ทอง 13  
14 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 79 เงิน 14  
15 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เชียงราย 78 เงิน 15  
17 โรงเรียนแม่จริม สพม. น่าน 77 เงิน 17  
18 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เชียงราย 76 เงิน 18  
19 โรงเรียนนครไทย สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 75 เงิน 19  
20 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 74 เงิน 20  
21 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ สพม. พิจิตร 74 เงิน 20  
22 โรงเรียนเมืองเชลียง สพม. สุโขทัย 72 เงิน 22  
23 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. กำแพงเพชร 71 เงิน 23  
24 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. น่าน 71 เงิน 23  
25 โรงเรียนบ้านกล้อทอ สพม. ตาก 71 เงิน 23  
26 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 71 เงิน 23  
27 โรงเรียนตะพานหิน สพม. พิจิตร 69 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 69 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า สพม. เชียงราย 68 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 68 ทองแดง 29  
31 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม สพม. พะเยา 67 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. พะเยา 67 ทองแดง 31  
33 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 66 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. ลำปาง ลำพูน 66 ทองแดง 33  
35 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. สุโขทัย 65 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 64 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนสหคริสเตียน สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 63 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. แม่ฮ่องสอน 62 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. ตาก 61 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม สพม. แม่ฮ่องสอน 60 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน