ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 053
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหลวง สพม. น่าน 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองบัว สพม. นครสวรรค์ 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. น่าน 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนฟากท่าวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 82 ทอง 6  
8 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 82 ทอง 6  
9 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. แพร่ 80 ทอง 9  
11 โรงเรียนเขาทองพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 80 ทอง 9  
12 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. สุโขทัย 73 เงิน 12  
14 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 73 เงิน 12  
15 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 72 เงิน 15  
16 โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 71 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. กำแพงเพชร 71 เงิน 16  
18 โรงเรียนสักงามวิทยา สพม. กำแพงเพชร 71 เงิน 16  
19 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 71 เงิน 16  
20 โรงเรียนชาติตระการวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 70 เงิน 20  
21 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เชียงราย 70 เงิน 20  
22 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม สพม. พะเยา 70 เงิน 20  
23 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. แม่ฮ่องสอน 70 เงิน 20  
24 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 70 เงิน 20  
25 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ สพม. ลำปาง ลำพูน 70 เงิน 20  
26 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. ลำปาง ลำพูน 70 เงิน 20  
27 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 70 เงิน 20  
28 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม สพม. พะเยา 68 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนถนอมราษฏร์บำรุง สพม. ตาก 68 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. ลำปาง ลำพูน 68 ทองแดง 28  
31 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. พิจิตร 68 ทองแดง 28  
32 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. ลำปาง ลำพูน 68 ทองแดง 28  
33 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. สุโขทัย 68 ทองแดง 28  
34 โรงเรียนอิสลามศึกษา สพม. ตาก 68 ทองแดง 28  
35 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เชียงใหม่ 67 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม สพม. พิจิตร 67 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม. เชียงราย 67 ทองแดง 35  
38 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เชียงราย 67 ทองแดง 35  
39 โรงเรียนบ้านโคกมน สพม. เพชรบูรณ์ 66 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เพชรบูรณ์ 66 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา สพม. แม่ฮ่องสอน 66 ทองแดง 39  
42 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม สพม. เชียงราย 65 ทองแดง 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน