ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 052
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม สพม. ตาก 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนแม่แตง สพม. เชียงใหม่ 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราษฎร์บำรุง สพม. พิจิตร 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนวังบ่อวิทยา สพม. นครสวรรค์ 93 ทอง 4  
6 โรงเรียนขาณุวิทยา สพม. กำแพงเพชร 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนสา สพม. น่าน 92 ทอง 6  
8 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. ลำปาง ลำพูน 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนดาราวิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 89 ทอง 9  
10 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 89 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านสงเปลือย สพม. เพชรบูรณ์ 89 ทอง 9  
12 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เชียงใหม่ 89 ทอง 9  
13 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. พะเยา 89 ทอง 9  
14 โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา สพม. เพชรบูรณ์ 89 ทอง 9  
15 โรงเรียนเสรีศึกษา สพม. เพชรบูรณ์ 89 ทอง 9  
16 โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม สพม. สุโขทัย 87 ทอง 16  
17 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 87 ทอง 16  
18 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สพม. สุโขทัย 86 ทอง 18  
19 โรงเรียนทุ่งช้าง สพม. น่าน 86 ทอง 18  
20 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. เชียงราย 86 ทอง 18  
21 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 สพม. แม่ฮ่องสอน 85 ทอง 21  
22 โรงเรียนสองแคววิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 85 ทอง 21  
23 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สพม. เชียงราย 85 ทอง 21  
24 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. พะเยา 85 ทอง 21  
25 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 83 ทอง 25  
26 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา สพม. กำแพงเพชร 83 ทอง 25  
27 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา สพม. แพร่ 83 ทอง 25  
28 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. แม่ฮ่องสอน 81 ทอง 28  
29 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. นครสวรรค์ 81 ทอง 28  
30 โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 81 ทอง 28  
31 โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 81 ทอง 28  
32 โรงเรียนเยาวชนศึกษา สพม. พิจิตร 81 ทอง 28  
33 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม. เชียงราย 81 ทอง 28  
34 โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา สพม. ลำปาง ลำพูน 78 เงิน 34  
35 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ๔๘ พรรษา สพม. ลำปาง ลำพูน 78 เงิน 34  
36 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เชียงราย 78 เงิน 34  
37 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม. ตาก 78 เงิน 34  
38 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 78 เงิน 34  
39 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 75 เงิน 39  
40 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา สพม. แพร่ 75 เงิน 39  
41 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 75 เงิน 39  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน