ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ณ จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 - 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 050
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนปัว สพม. น่าน 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ สพม. เชียงราย 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. นครสวรรค์ 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพม. เชียงใหม่ 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนนครวิทยาคม สพม. เชียงราย 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. ลำปาง ลำพูน 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนนาน้อย สพม. น่าน 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เพชรบูรณ์ 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. พะเยา 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. นครสวรรค์ 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. แพร่ 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนนครไทย สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. ตาก 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 78 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา สพม. สุโขทัย 78 เงิน 14  
17 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เชียงใหม่ 78 เงิน 14  
18 โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม สพม. สุโขทัย 78 เงิน 14  
19 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม สพม. พะเยา 76 เงิน 19  
20 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เชียงราย 76 เงิน 19  
21 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม สพม. กำแพงเพชร 76 เงิน 19  
22 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. นครสวรรค์ 76 เงิน 19  
23 โรงเรียนลองวิทยา สพม. แพร่ 74 เงิน 23  
24 โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม สพม. เพชรบูรณ์ 74 เงิน 23  
25 โรงเรียนวังเหนือวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 74 เงิน 23  
26 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 74 เงิน 23  
27 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 74 เงิน 23  
28 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. พิจิตร 72 เงิน 28  
29 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 สพม. ตาก 72 เงิน 28  
30 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. แม่ฮ่องสอน 72 เงิน 28  
31 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เชียงราย 72 เงิน 28  
32 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 72 เงิน 28  
33 โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 70 เงิน 33  
34 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. พิจิตร 68 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนพิไกรวิทยา สพม. กำแพงเพชร 68 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 สพม. แม่ฮ่องสอน 68 ทองแดง 34  
37 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เชียงใหม่ 68 ทองแดง 34  
38 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 66 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เชียงใหม่ 66 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. ลำปาง ลำพูน 66 ทองแดง 38  
41 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ สพม. พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 66 ทองแดง 38  
42 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. ลำปาง ลำพูน 66 ทองแดง 38  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน